Label

NIKOLAY BOZHILOV is fashion label, established in 2013, based in Sofia, Bulgaria.

We create special clothes, for special people. Every design is result of essential idea-to be timeless. The most important thing for us is to develop conceptual ideas and tо experiment in fashion .

We believe original concept is the innovative element, which provides valuable presence in the fashion industry. Every item, from our collections combines concept and functionality and it’s fated to women’s contemporary wardrobe.

Our aim is to meet the aesthetic standards from the past and present and to create new ones to the future, always keeping the balance.
Creative director and fashion designer is Nikolay Bozhilov.

NIKOLAY BOZHILOV е моден лейбъл, създаден през 2013 г., базиран в София, България.

Създаваме специални дрехи, за специални хора. Всеки дизайн е резултат на основната ни идея- да бъде извън времето. Същоността на нашата работа са концептуалните идеи и модния експеримент.

Вярваме, че оригиналната концепция е иновативният елемент, който осигурява стойностно присъствие в модната индустрия. Всяка дреха от колекциите ни, комбинира концепция и функция и e предназначена за съвременния дамски гардероб.

Нашата цел е да срещнем на естетическите норми от миналото и настоящето и да създадем нови такива за бъдещето, като винаги спазваме баланса.
Креативен директор и моден дизайнер – Николай Божилов.