Designer

Nikolay Bozhilov

NIKOLAY BOZHILOV

Born in 1988. Works and lives in Sofia. Fashion designer.

НИКОЛАЙ БОЖИЛОВ

Роден през 1988 година. Работи и живее в София. Моден дизайнер.

EDUCATION

• 2011-2013 – National Academy of Arts \ Fashion department \ Master’s degree \ Sofia, Bulgaria
• 2007-2011 – National Academy of Arts \ Fashion department\ Bachelor’s degree\ Sofia, Bulgaria
• 2002-2007 – Professional high school St. Sofia \ Fashion Design \ Sofia, Bulgaria

ОБРАЗОВАНИЕ

• 2011-2013 – Национална художествена академия \ Специалност МОДА \ магистърска степен \ София, България
• 2007-2011 – Национална художествена академия \ Специалност МОДА \ бакалавърска степен \ София, България
• 2002-2007 – Професионална гимназия Св. София \ профил Моден дизайн \ София, България

AWARDS

• 2013 – “Golden Needle” awarded “Best Young Designer”, Sofia, Bulgaria.
Award by “Academy of Fashion”

• 2011 – 2nd place at OFFFASHION contest, Kielce, Poland.
Two special awards of the French magazine Paris Planet Fashion and the award of the jury chairman.

• 2010 – International Winner at Triumph Inspiration Award 2010, London, England. International jury: top model – Helena Christensen, designer – Mathew Williamson, photographer -Rankin, chief executive of British Fashion Council – Hilary Riva and other. Cash prize €15,000, adaptation of the model “Morphology” and creation of limited series of 10,000 pcs. sold in Truimph stores worldwide 2011.

• 2010 – National Winner of Triumph Inspiration Award 2010, Sofia Bulgaria.

• 2010 – Awarded with the “Golden Needle” for “Best Designer”, at the international fashion forum
Award by “Academy of Fashion”.

НАГРАДИ

• 2013 – “Златна игла” носител на наградата “Най-добър млад дизайнер”, 2013 г., София, България
Награда на “Академия за мода”.

• 2011 – 2-ро място в конкурса OFFFASHION, Киeлце, Полша.
Две специални награди: на френското списание Paris Planet Fashion и наградата на председателя на журито.

• 2010 – Световен победител в конкурса Triumph Inspiration Award 2010, Лондон, Англия.
Международно жури: топ моделa Хелена Кристенсен, дизайнерa – Матю Уилямсън, фотографа и режисьор – Ранкин, главния изпълнителен директор на Британския съвет за мода – Хилари Рива и други.
Парична награда от €15,000 адаптиране и създаването на ограничена серия на спечелилия модел “Морфология” от 10 000 бр., продавани в магазините Truimph в световен мащаб през 2011.

• 2010 – Национален победител в Triumph Inspiration Award 2010, София, България.

• 2010 – Носител на “Златна игла” за най-добър дизайнер, на международния моден форум.
Награда от “Академия за Мода”.